Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2013

StoleMyHeart
8986 9265 500
Reposted fromparafina parafina viaeredvareth eredvareth

November 02 2013

StoleMyHeart
6045 8f38
Reposted frombreathoflifee breathoflifee viablondi24 blondi24
StoleMyHeart
9908 fc8f 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viablondi24 blondi24

November 01 2013

StoleMyHeart
to jest trochę, kurwa... dziwna sprawa.
— J.Żulczyk
StoleMyHeart
2541 592a
Reposted frommartynkowa martynkowa viadonoteat donoteat
StoleMyHeart
7774 321c
z pozdrowieniami.
Reposted fromwerterowska werterowska
StoleMyHeart
2215 1d22
Reposted fromflesz flesz viaeredvareth eredvareth
StoleMyHeart
potrzebuję kogoś kto uszanuje mój smutek, a nie będzie mnie za niego obwiniał
StoleMyHeart

October 28 2013

StoleMyHeart
mam ochotę coś zmienić, na przykład WSZYSTKO.

October 25 2013

StoleMyHeart
4369 a580 500
Reposted fromMomohi Momohi viamefir mefir
StoleMyHeart
Czuję się tak cholernie sama w tym domu...
— jesień

A może po prostu daj mu zatęsknić. Przy okazji sama możesz umrzeć z tęsknoty, ale spróbuj. Przekonaj się ile to wszystko dla niego znaczy. Nie rób nic. Nie dzwoń, nie pisz, nie dawaj znaku życia. Nie sprawdzaj obsesyjnie czy przypadkiem koło jego imienia nie zaświeciła się zielona kropka. Wyłącz się. Odetnij od otoczenia. Poczekaj. Jeżeli nie będziesz musiała czekać zostaniesz najszczęśliwszą dziewczyną na ziemi. A jeżeli się nie doczekasz, to zrobisz najmądrzejszy z możliwych kroków- zaczniesz się odzwyczajać i ból potrwa krócej.

Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty

October 24 2013

StoleMyHeart
StoleMyHeart
5374 accd
Reposted fromgdybam gdybam

October 23 2013

StoleMyHeart
- Nie ogarniam...
- Czego?
- Siebie, swojego życia i paru innych spraw...
Reposted frominpassing inpassing viaesperalblues esperalblues
StoleMyHeart
5903 3901 500
właśnie.
Reposted fromgda gda viapl pl
StoleMyHeart

Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— zapamiętaj
Reposted fromsuful suful viaKaroDred KaroDred
StoleMyHeart
3970 85bc
Reposted fromcalifornia-love california-love viaKaroDred KaroDred
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl