Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2014

StoleMyHeart
3905 f173
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viaparachute parachute
StoleMyHeart
9362 5870
Reposted fromunexplainable unexplainable viaparachute parachute
StoleMyHeart
Czuję się sam ze sobą jak pojeb.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaparachute parachute

January 07 2014

StoleMyHeart
To nie jest tak, że nie odzywam się, bo nie chcę. Wręcz odwrotnie. Mam wielką ochotę z Tobą porozmawiać, tylko zwyczajnie boję się, że widząc moje imię na ekranie telefonu wywrócisz oczami i powiesz "kurde, nie chce mi się z nią pisać, ale odpiszę, żeby nie było jej przykro".

December 29 2013

StoleMyHeart
Musisz mieć stabilność najpierw w swoim życiu, zanim zaczniesz dzielić je z kimś innym.

December 05 2013

7411 7c46
Reposted fromdeviate deviate viaviveremomento viveremomento

November 13 2013

9302 631a
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viailoveyou iloveyou

November 09 2013

StoleMyHeart
1802 3f79
StoleMyHeart
Smutno mi. Idę się schować pod kołdrę.
Reposted fromwarmup warmup viapersona-non-grata persona-non-grata

November 05 2013

StoleMyHeart
9521 b4ad
StoleMyHeart
9527 1c0a
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viajamateria jamateria
StoleMyHeart

- Co jutro kupujemy? Musimy kupić coś pysznego. 

- Jasne, że coś pysznego. Na przykład wódkę.

— Kocham cię, moja przyjaciółko.
StoleMyHeart
9609 1aac
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viajamateria jamateria

November 04 2013

StoleMyHeart
4578 9475
Reposted fromnelsonek nelsonek viaSchuyler Schuyler
1540 0cc5
StoleMyHeart
Jestem głodna tulenia, przytulenia, wtulenia, zatulenia i obtulenia.
— zasłyszane.
Reposted frompatt patt viaSchuyler Schuyler
StoleMyHeart
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
— Pamiętniki Wampirów
Reposted fromte-quiero te-quiero viaSchuyler Schuyler
StoleMyHeart
Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viaSchuyler Schuyler

November 03 2013

StoleMyHeart
Zdarzają się takie przypadki, bez konkretnej przyczyny nabieramy do kogoś niechęci i nikt nie potrafi nas przekonać, Nie lubię go, nie lubię go, i tyle.
— José Saramago "Historia oblężenia Lizbony"
Reposted fromsekrety-nastolatki sekrety-nastolatki viamefir mefir
3140 e556 500
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaeredvareth eredvareth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl